<> Hledání básníkova snu <>(Ne)všední úvahy o stavu české společnosti...

"Nekoherentní úvahy o KSČM" (KRAJ. VOLBY 2012)

Publikováno 14.10.2012 v 13:03 v kategorii Česká politika, společnost, přečteno: 330x

Včera ve 14 hod se již definitivně uzavřely volební místnosti a "Otázky Václava Moravce" na kánalu ČT umožnili (českým) voličům "živě" nakouknout do aktuálního dění na krajské politické scéně. Chtělo by se možná i říci, že krajské volby do zastupitelstva nemají tak velkou váhu jako ty do Poslanecké sněmovny ČR, Senátu ČR, či do EU! Omyl je však pravdou! Právě ony zmíněné regionální volby mají tu moc, možnost nejvíce ovlivnit samosprávu kraje, či regiónu samotného. Jinými slovy řečeno, mohou ovlivnit takřka vše, co občana regiónu každodenně tíží a trápí! Zpravidla se v těchto volbách neřeší, a ani to vlastně nelze, zásadní celorepubliková témata jako je např. daňová, či důchodová soustava ČR aj., nýbrž pouze a jenom problémy jednotlivých měst a obcí v rámci jednoho zvoleného regiónu (tj. např. Integrovaný dopravní, či dokonce záchranný systém; lokální infrastruktura; nezaměstnanost regiónu; regionální zdravotnictví a školství etc.). Tyto dvě roviny bohužel od sebe voliči většinou řádně nerozlišují...!
Volby nám včera celkem jasně ukázaly, že je ve společnosti "velmi mizerná nálada" způsobená nejenom nesčetnými pravicovými skandály, nýbrž i neuváženými fiskálními škrty, které již voliče zatěžují více, než-li na co byli donedávna zvyklý! Mnohem horší je zřejmě fakt, že dané "škrty" nepřináší v současné době onen kýžený efekt, výsledek! "Kam až se lze vůbec proškrtat a na úkor čeho?", ptám se sám sebe. Lafferovou křivkou ve finále všichni zákonodárci pohrdají, či ji neakceptují, byť zřetelně poukazuje na špatně uchopená fiskální opatření...?! "Proč se také neřeší totální zlikvidování, porušování mezigenerační smlouvy, jež je v rámci Bismarckova pojetí sociálního státu oním tak důležitým pilířem?", což pochopilo tehdy i válkou zdecimované Německo! Společnost může fungovat pouze a jenom, budou-li vyváženy obě dvě strany téže křivky společnosti! Pak nebude třeba řešit narůstající počet seniórů, důchodců na straně jedné a pokles porodnosti, nedostatek novorozenců, školáků na straně druhé! Nebudou se muset řešit otázky domovů důchodců, zanikání, či slučování školek a škol, otázky důchodové, zdravotnické a finanční reformy! Říci celé společnosti, že nebude v budoucnu na důchody, jestliže člověk celý život řádně pracoval a platil daně, není zcela korektní! Stejně jako po dobu 40, 50, 60 let platil zákonné zdravotní pojištění a ve stáří si musí v nemocnici zaplatit úplně všechno sám (tj. od léků až po operaci)! Jako kdyby již neměl i tak naspořeno na dva životy!!
Naše společnost rozhodně zdravě, co se ekonomiky týče, nefunguje a fungovat nikdy ani nebude, dokuď si naši zákonodárci plně neuvědomí, že škrty nejsou jediným možným řešením a že zde je nepsaný závazek vůči české společnosti, který svým počínáním nedodrželi, či nedodržet slibují! Všechno, co bylo uvedeno výše, se sebou velmi úzce souvisí, jest spojené nádoby! Společnost musí býti v rámci své struktury zcela vyrovnaná a tato země zažila poslední "Babyboom" za Jiřího Paroubka (tehdy ČSSD), a od té doby de facto nic! Česká společnost velmi rychle stárne, nerodí se "žádné" děti, tj. koeficient dítěte na ženu v ČR v rámce evropského a i celosvětového měřítka šíleně klesá, pak se ale nedivme, že nebude silná mladá generace, která by ze svých budoucích platů přispívala, přidávala na důchody již tak velké řady seniórů! Tak, jak to ještě v nedávné době bylo dlouholetým zvykem! Ano, opět jsme u toho Bismarcka!  
A i nejenom z těchto důvodů včera zvítězila ve většině krajů ČR levice v čele s ČSSD, i když faktickým vítězem těchto krajských voleb se stala, a to nečekaně, k údivu všech, zřejmě levicová KSČM! Zde se nabízí vskutku mnoho otázek a odpovědí, zamyšlení... 
Listopad 1989, tj. události tzv. Sametové revoluce (The Velvet Revolution), či velmi známé to cinkání klíči na Václavském náměstí, jenž se stal poměrně velmi významným mezníkem v dějinách Československa, či poté samostatné České republiky, je již dávno pryč. Málokdo z nás má v srdci ony skutečné hodnoty a principy, kvůli kterým vyšli lidé s nadšením - s vírou v lepší to život - do ulic! Oni usilovali tehdy zcela jednotně o - jim do té doby neznámou - demokracii, neboť prožili svůj tehdejší život pouze a jenom ve strachu a tyranii! Je nutno avšak dát do kontextu, že dnes, či včera mluvíme-li o volbách, mohou volit lidé narození již v r. 1994!! A jak poznamenal správně redaktor Šídlo ve včerejších "OVM", je to již úplně jiný svět, pohled!  
Otázky, jež si nyní v miniaturním měřítku kladu, se týkají formy, či obsahu tehdejší a současné KSČM?...  Důraz, či hodnoty, pomineme-li její  stranický aparát, kladla KSČM tedy především na práci, obchod, průmysl, zemědělství a školství! Slovo "nepracovat" u ní de facto nikdy neexistovalo, nepracovat bylo údajně trestné! Byli považováni za příživníky a hrozilo jim vězení! Mnozí lidé si ještě dnes nemohou tyto její přednosti vynachválit! Mohla by KSČM dnes úspěšně v koaliční vládě pozdvihnout výše uvedené oblasti, resorty?... Jako levicová strana přece nemůže nijak opomenout stav veřejných financí tohoto státu, si myslím! Nelze se již více, do nekonečna zadlužovat?! Dle mně, je, či by byl hypotetický vstup KSČM do vlády jejich politickou sebevraždou, neboť nemají - hodnotím opět subjektivně - mechanismus, jak změnit zbídačenou ekonomiku ČR v kontextu svého vlastního volebního programu! Jak by pak asi (na ně) zareagovali zoufalí voliči, lidé, když by se to nepodařilo ani jim...?! Raději nemyslet!
Radikalita, tj. radikální levice, kterou KSČM v naší historii jak fyzicky, tak i verbálně reprezentovala (tj. např. p. Grebeníčkem), je snad již definitivně pryč! I když je nutno mlčky ještě dodat, že i dnes se v řadách KSČM nachází, pohybují lidé neopovrhující myšlenkami Stalinismu, jest bohužel stále pravda!!!:(( Přece nelze v 21. století opětovně nastolit v ČR socialismus, či jeho nejvyspělejší (lépe: nejbrutálnější) formu v podobě komunismu, né? A ještě k tomu na vládní, parlamentní úrovni...?! Modalita mých slov je zde patrná, sám nevím, nahlas se ptám! Kdo ví, je to jak věštění ze zakalené koule... Dle mně to již ale není možné, reálné! Můžeme zažít také ještě, a to nedej, předčasné parlamentní volby...! To by pak byly tyto volby do zastupitelstva hodně nebezpečným znamením, ukazovatelem! Osobně si myslím, že si dobře během posledních 23 let v opozici uvědomili, že je jim jejich radikalita stejně jako jejich "krvavá" minulost akorát na škodu a ideologicky se umírnili! Či se tak navenek alespoň tváří! Již dlouho se volá po jejich "celonárodní transformaci", nějakém oficiálním, celorepublikovém, kongresu, veřejném prohlášení o jejich ideologické změně... Zakázat se ji nikdy ústavně nepodařilo, říká se, že to měl udělat okamžitě V. Havel v přelomovém r. 1989, což avšak, bohužel tedy, neudělal! Snad jediná (?malinká?) chyba, kterou asi jako (nastupivší) státník udělal! Ale i zde se operuje bohatě s různými kalkulacemi, hypotézami, konspiračními teoriemi o jejich účelovém zachování v rámci tehdejšího (revolučního) vyjednávání! Jako možná alternativa změny KSČM se zde pak nabízí ten již tak v Latinské Americe populární, proklamovaný "Socialismus 21. století"!!
 
<> A propo, jedním z duchovních otců onoho "Socialismu 21. století" je např. Heinz Dieterich (1943), původem německý profesor sociologie a ekonomie, jenž aktivně působí, či vyučuje dlouhá léta na univerzitách ve Střední a Latinské Americe. Publikačně je také dosti činný a mediálně velmi žádaný (viz youtube.com)! Ale oněch autorů zabývajících se tímto "atraktivním" tématem bude zřejmě více... <>
 
Vstup do vlády jim avšak - z pozice levice - stále nyní brání tzv. Bohumínské usnesení, které zabraňuje stranicky ČSSD jakoukoliv podporu KSČM na parlamentní, vládní úrovni! Toto nařízení by muselo býti na kongresu ČSSD zrušeno, což se k dnešnímu dni také nestalo! Na krajskou úrovni se to tedy pochopitelně nevztahuje, a proto spolu mohou na radnicích jakkoliv, neomezeně spolupracovat! Břímě by tak nesla ale i ČSSD! Ano, v každé politické straně jsou tiché frakce, které inklinují více doprava, či naopak doleva! A řekněme si zcela otevřeně, že ne zrovna všichni z nich by byli z KSČM nadšeni...
 
No, je fakt, že je to zatím povolební facka dnes velmi nepopulární pravici v rámci všech regiónů, ano, vím, s výjimkou Plzeňského kraje... Uvidíme, jak se to bude vyvíjet i nadále! Každopádně již není radno KSČM (více) podceňovat, tak jako to udělaly snad všechny předvolební výzkumy a analýzy. Nelze si s tím moc zahrávat, moc neriskovat...!!
 
Fotografie: Vše vlastní tvorba!
Citace publikace: Kol. autorů. Vladimír Iljič Lenin - Životopis. 2. vyd. Praha : Svoboda, 1975. 731 s. 25-042-75.   
 
<> Zřejmě povinná beletrie následujících let. Již jsem, paní soudružko učitelko, připraven...! <>
<> Na str. 9 se velmi horlivě líčí vývoj, či "životnost" samotného kapitalismu. Z prvních třech vět mám skutečně pocit, jako kdyby se popisovala realita dnešních dní! No, posuďte sami! <>
<> Pasáž ze str. 10 má prostý lid sjednotit k boji proti nepříteli - tj. imperialismu, či kapitalismu obecně! <>
<> Zde jest také uvedená další nádherná pasáž, a to ze str. 53 tohoho - kdysi slavného - bestselleru! To jen ten tak proklamovaný ideál božské krásy! <>
<> O této kapitole bych si nechtěl nyní nahlas povídat...! Pro vážné zájemce je tedy na str. 558 z celkových 731! Navenek je to rudá bichle jako hrom! Pro vskutku "velmi odvážné", bych ještě asi - ironicky - dodal! <>
 
<> Je třeba nyní trochu více rozjímat, mám v duši více otázek než-li vůbec odpovědí, což mě vnitřně malinko znepokojuje! Jsem nečekaně rozladěn! Možná si ji i snad budu muset nakonec přečíst, a to bude bezpečně nějaký čas trvat... Upřímně řečeno, moc se mi do toho ani nechce. Nemám na to nyní ani potřebný čas :((! <>
 
S přátelským pozdravem a neochvějnou láskou
Váš pravdomluvný občan a moralizující kritik
 
Autor komentáře a fotografií: Bomberious

ertz.cz Ulož.to - sdílej snadno data LeteckaPosta.cz Hyperinzerce - inzerce zdarma, inzeráty, bazar